HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

EXKLUZÍVNE! Priemyselná budova sklad/výroba, Ďurčiná

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Navrhnite lepšiu cenu 1 200 €/mesiac

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA014122

Popis

Cena 1 200 €/mesiac
Typ nehnuteľnosti Komerčné objekty
Inzertná kategória Prenájom
Stav nehnuteľnosti Čiastočná rekonštrukcia
Plocha 220 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Ďurčiná

Ponúkame Vám na prenájom budovu o celkovej úžitkovej výmere až 220 m2 s nákladným výťahom. Budova bola využívaná ako výrobný a skladový priestor a bola čiastočne zrekonštruovaná.

Dispozícia:

 • Niekoľko miestností s celkovou úžitkovou plochou 115 mna prízemí a 105 mna poschodí
 • 3x sociálne zariadenia so sprchovým kútom

Štandard budovy tvorí:

 • Parkovacie miesto
 • Zabezpečovací systém
 • Kuchynka s vybavením
 • Sociálne zariadenia
 • Internetové pripojenie
 • Radiátorové vykurovanie plynovým kotlom

Cena:

 • Cena mesačného nájmu je bez DPH a energií

Výhody:

 • Nízke mesačné náklady na vykurovanie vďaka stropnému zatepleniu a hrubým obvodovým múrom budovy

Lokalita

Budova sa nachádza v obci Ďurčiná vzdialenej na skok z mesta Rajec. Do krajského mesta Žilina je to len 25 minút jazdy autom.

 

Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA014122. Call centrum tel: 0910 86 11 86.Ďurčiná

Leží v južnej časti Rajeckého výbežku Žilinskej kotliny a v Lučanskej Malej Fatre, ktorú tvoria druhohorné horniny. Bolo tu sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína v r. 1393. Založili ju pravdepodobne v 14. stor. na zákupnom práve. Patrila hradu Rajec, neskoršie panstvu Lietava a časť zemanom, pochádzajúcim z rodu dedičných richtárov. V r. 1598 bol v obci mlyn a 26 domov, v r. 1828 97 domov a 920 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., chovom oviec a včelárstvom. Aj neskôr si obec zachovala poľnohosp. ráz. V domácnostiach sa dlho uchovala tkáčska výroba. V obci je vybudovaný verejný vodovod a rozvodná sieť plynu. V Ďurčinej bola kúria, pôvodne baroková z 18. stor., prestavaná v 2. polovici 19. stor., v súčasnosti z časti využívaná ako byt, kaplnka sv. Michala archanjela pochádza z poslednej tretiny 18. stor., s úpravami z 19. stor.


Ďurčiná

Leží v južnej časti Rajeckého výbežku Žilinskej kotliny a v Lučanskej Malej Fatre, ktorú tvoria druhohorné horniny. Bolo tu sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína v r. 1393. Založili ju pravdepodobne v 14. stor. na zákupnom práve. Patrila hradu Rajec, neskoršie panstvu Lietava a časť zemanom, pochádzajúcim z rodu dedičných richtárov. V r. 1598 bol v obci mlyn a 26 domov, v r. 1828 97 domov a 920 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., chovom oviec a včelárstvom. Aj neskôr si obec zachovala poľnohosp. ráz. V domácnostiach sa dlho uchovala tkáčska výroba. V obci je vybudovaný verejný vodovod a rozvodná sieť plynu. V Ďurčinej bola kúria, pôvodne baroková z 18. stor., prestavaná v 2. polovici 19. stor., v súčasnosti z časti využívaná ako byt, kaplnka sv. Michala archanjela pochádza z poslednej tretiny 18. stor., s úpravami z 19. stor.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

 • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
 • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.