HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

EXKLUZÍVNE, stavebný pozemok, Hričovské Podhradie - Cena: 69.900€

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA013773

Popis

Cena 69 900 €
Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Neuvedené
Plocha 1335 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Hričovské Podhradie

Ponúkame Vám exkluzívne na predaj mierne svahovitý pozemok s rozlohou 1.335 m2 v okrese Žilina, v obci Hričovské Podhradie. Pozemok je vhodný na výstavbu rodinných domov, ale aj ako investícia.

Inžinierske siete, elektrina, plyn, voda – vlastná studňa, prístupová cesta. 
Na základe aktuálnej ÚPI a doručeného písomného stanoviska od starostu obce je možná výstavba.
ÚPI radi poskytneme na vyžiadanie.
Rozmery: 25 m2 (šírka) x 55 m2 (dĺžka)

BENEFITY

•písomné stanovisko od starostu obce k výstavbe na základe aktuálnej UPI
•možnosť individuálnej výstavby 
•prístupová cesta
•výborná dostupnosť za občianskou vybavenosťou 

DISPOZÍCIA

Slnečný, mierne svahovitý pozemok pozostáva z 1 parcely o rozlohe 1.335 m2, parcela ma pravidelný obdĺžnikový tvar.

Cena: 69.900€. Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA013773. Call centrum tel: 0910 86 11 86.Hričovské Podhradie

Leží v Strážovských vrchoch v doline Závadského Potoka. Južnú časť chotára v Súľovských skalách tvoria treťohorné zlepence, v Manínskych vrchoch druhohorné horniny. Prevládajú rendziny. Lesy sú v južnej časti, pri obci len malé plochy. V chotári je chránený prírodný útvar Skalná ihla, zriedkavý morfologický útvar vápennej skalnej ihly. Predpokladom vzniku obce, doloženej v r. 1469, bola existencia hradu, spomínaného v r. 1265. Hrad Hričov postavili po tatárskom vpáde. Bol strediskom menšieho panstva, ku ktorému v r. 1282 patrili Dolný a Horný Hričov, Ovčiarsko, Peklina, v r. 1469 aj Hlboké, Závadka, Veľká Kotešová, Dlhé Pole. Územie panstva patrilo nitrianskemu biskupstvu. (od 1208), koncom 13. stor. komesovi Bitterovi, Matúšovi Csákovi, neskôr Podmanickovcom a Thurzovcom. V polovici 16. stor. ho prechodne obsadili lúpežní rytieri a potom sa celé panstvo stalo súčasťou panstva Bytča. Hrad spustol začiatkom 17. stor. Obec patrila panstvu Hričov, neskoršie panstvu Bytča, ktoré tu malo majer. V r. 1598 bolo v obci 7 domov, v r. 1828 29 domov a 256 obyvateľov. Pracovali v lesoch a poľnohosp. Medzi pamätihodnosti obce patria najmä zrúcaniny hradu Hričov, gotického so zvyškami renesančných stavebných detailov.


Hričovské Podhradie

Leží v Strážovských vrchoch v doline Závadského Potoka. Južnú časť chotára v Súľovských skalách tvoria treťohorné zlepence, v Manínskych vrchoch druhohorné horniny. Prevládajú rendziny. Lesy sú v južnej časti, pri obci len malé plochy. V chotári je chránený prírodný útvar Skalná ihla, zriedkavý morfologický útvar vápennej skalnej ihly. Predpokladom vzniku obce, doloženej v r. 1469, bola existencia hradu, spomínaného v r. 1265. Hrad Hričov postavili po tatárskom vpáde. Bol strediskom menšieho panstva, ku ktorému v r. 1282 patrili Dolný a Horný Hričov, Ovčiarsko, Peklina, v r. 1469 aj Hlboké, Závadka, Veľká Kotešová, Dlhé Pole. Územie panstva patrilo nitrianskemu biskupstvu. (od 1208), koncom 13. stor. komesovi Bitterovi, Matúšovi Csákovi, neskôr Podmanickovcom a Thurzovcom. V polovici 16. stor. ho prechodne obsadili lúpežní rytieri a potom sa celé panstvo stalo súčasťou panstva Bytča. Hrad spustol začiatkom 17. stor. Obec patrila panstvu Hričov, neskoršie panstvu Bytča, ktoré tu malo majer. V r. 1598 bolo v obci 7 domov, v r. 1828 29 domov a 256 obyvateľov. Pracovali v lesoch a poľnohosp. Medzi pamätihodnosti obce patria najmä zrúcaniny hradu Hričov, gotického so zvyškami renesančných stavebných detailov.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.